4. třída

Český jazyk

1. PS str. 54, 55
2. Do sešitu slohu napiš min 10 větami, jak jsi prožíval(a) tuto neobvyklou situaci. Např. tvůj denní režim, jak se ti chtělo dělat úlohy, povídal(a) sis s rodiči o pandemii ? Apod.

 

Matematika

1. Vyplň PL, na listě „Počítání s milionem“ udělej cv. 9 do sešitu MAT

 

Vlastivěda

1. Pročti uč. str. 27, 28
2. Do sešitu VL udělej zápis formou odpovědí na otázky. Tzn. Opíšeš znění celé otázky a odpověz.

 

 

Přírodověda

1. PS 34/16
2. PS 35

 

22. 5. se už nic neodevzdává, ani nedostanete nové zadání. Vše si přinesete až do školy. TV ani AJ nebude. Vezměte si učiivo dle rozvrhu. Konec vyučování denně v 11. 05hod.

Angličtina

1) dej si před návratem do školy vše do pořádku
2) zopakuj si probraná slovíčka + přepiš slovíča 7B (pouze po take):
3) PS 66/2 – přečti si a zjisti, čí je to taška. Všimni si, že ve 3. osobě j. čísla (he, she, it) má sloveso koncovku – s.
            67 + 68/1
7B
                                              Jobs
amazing úžasný
(a)round okolo
camera fotoaparát
Earth Země
escape uniknout
find najít
get dressed obléci si
go to bed jít spát
hungry hladový
idea nápad
job zaměstnání
land přistát
milkman mlékař
moon měsíc
newspaper noviny
paint malovat
remember pamatovat si
run away utéct, uprchnout
stand stát
stars hvězdy
sun slunce
take vzít, trvat
astronomer astronom(ka)
cave jeskyně
lollipop lady paní, kt. pomáhá dětem přes silnici
sign značka, symbol
solar system sluneční soustava

Comments are closed.