Upozornění

Základní škola Trnava letos sběr papíru NEPOŘÁDÁ.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Vážení rodiče,

od 1.září 2020 pro školní rok 2020/21 dochází k modernizaci a změně způsobu přihlašování a odhlašování na školní stravování.
Nově každý rodič při odevzdání Přihlášky ke stravování, obdrží přihlašovací údaje pro objednávání stravy prostřednictvím www.strava.cz, které bude obsahovat číslo jídelny, přihlašovací jméno a heslo. Přihlášky obdržíte v kanceláři.

Obědy budou nově přihlášeny všem strávníkům na celý měsíc dopředu a vaší povinností bude pouze odhlašování stravy z důvodu nepřítomnosti Vašeho dítěte ve škole (nemoc, zubař, dovolená) prostřednictvím Internetu nebo mobilní aplikace Strava.cz . To bude povoleno do 12:00hod předchozí den, např. bude-li žák chtít odhlásit stravu na středu, čas pro odhlášení vyprší v úterý úderem 12.hodiny. Poté již nebude možnost stravu odhlásit a máte nárok v den nepřítomnosti neodhlášenou stravu si odebrat do jídlonosiče v době 10:30 – 13:30.

Nově se mění i způsob úhrady stravy, přecházíme na bezhotovostní platební styk, a to formou Svolení k inkasu. První úhradu zálohy (700,-Kč) je potřeba uhradit v hotovosti v kanceláři ŠJ při odevzdání Přihlášky ke stravování v posledním srpnovém týdnu (v pracovní dny od 24.8. do 31.8.2020 v době od 7:00 – 15:00 hod.), aby se mohly vaše děti stravovat již od 2.září 2020. Vaší povinností je zřídit si ve vaší bance (osobně na pobočce, přes Internet nebo mobilní telefon) Svolení k inkasu pro číslo účtu:

1409329359/0800,

odkud si vedoucí jídelny pravidelně každý měsíc kolem 20.-25.dne strhne zálohovou částku na následující měsíc a případné odhlášky stravy za uplynulé období v ní budou zohledněny. Minimální limit pro inkaso činí 900,-Kč za dítě. Přehled objednané stravy a peněz uvidíte po přihlášení do systému Strava.cz.

V rámci modernizace školní jídelny, budou žáci od 2.září 2020 používat identifikační čipy na odběr stravy u výdejního okýnka (rodič bude mít přehled, zda dítě na obědy chodí). Tyto čipy si rodič zakoupí v kanceláří ŠJ společně s odevzdáním přihlášky a převzetím přihlašovacích údajů. Cena čipu je 115,-Kč, která je zálohou na celou školní docházku. V případě ukončení studia žáka bude záloha za čip vrácena společně s čipem. Při ztrátě čipu má strávník povinnost si zakoupit nový čip.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

dot02072020

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Důležité upozornění

V pátek musí být všechny šatní skříňky vyklizené a otevřené.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Žáci, kteří dosud nechodili do školy a přijdou si pro vysvědčení, odevzdají „Čestné prohlášení“.

Posted in Nezařazené | Leave a comment