Zápis do 1. třídy

Zápis online a bez starostí

Na odkaz výše stačí kliknout. Přihlásit se lze  až od 14. 4. do 17.4. 2020

 

Další možnost jak přihlásit své dítě je i prostřednictvím těchto formulářů, které můžete poslat skenem nebo osobně do ZŠ , popř.poštou.

Zápis-žádost o přijetí

Zápis ŽÁDOST O ODKLAD ZAČÁTKU POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Žádost o ošetřovné

Žádost o ošetřovné při péči o dítě zašleme těm, kteří potřebují i elektronicky:  zstrn@zlinedu.cz

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Prosím, 30.3. odevzdejte vypracované pracovní listy. Listy, které jste nestihli si nechejte a dodělávejte postupně. Pracovní sešity a sešit „úkoly“ neodevzdávejte, budete je potřebovat.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Milí rodiče,

chápeme, že vaše dítě udělá vše, co je v jeho silách a není to dokonalé. Je v pořádku, že vy jim všechno nedokážete vysvětlit. Nehádejte se kvůli domácím úkolům, místo toho buďte doma pro děti. Až tato situace přejde, ani jedno dítě si nebude pamatovat, co udělalo do školy, ale všechny děti si budou pamatovat, jak se v této situaci cítily.

Rozvoz a sběr úkolů a učiva pro žáky ZŠ budou zajišťovat zástupci rodičů žáků z jednotlivých tříd. Během víkendu budou všichni ostatní rodiče těmito zástupci informováni o tom, jak tento rozvoz a kdy bude probíhat – promyslete si vhodné místo u domu k předání.

Prosíme, aby složky s úkoly byly zřetelně označeny jménem žáka a třídou, do které chodí.

Úkoly do 26.3. se budou odevzdávat v pondělí 30.3.

V pátek 3.4. žáci odevzdají staré a obdrží nové zadání

Nové úkoly budou na školním webu  s dalšími informacemi.

 

Vaši učitelé

 

Kontakty na vyučující ZŠ Trnava:

Bartíková Hana – bartikovah@centrum.cz

Divilková Jana – dj.ing@seznam.cz

Henzl Alice – alice.henzl@seznam.cz

Kašpárková Petra – petra.kasparkova12@seznam.cz

Košárková Irena – i.kosarkova@seznam.cz

Marková Věra – veragargulakova@seznam.cz

Mžourková Vladislava – tel. č. : 736 161 872

Pavelková Adéla –  pave.ade@centrum.cz

Vývoda Lubomír – vyvoda.l@seznam.cz

Vývodová Helena – zstrn@zlinedu.cz

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Zápis do 1. třídy

Základní škola Trnava, okr.Zlín

Trnava 242, tel. 577 988 326, PSČ 763 18, e-mail:zstrn@zlinedu.cz

Zápis do 1. ročníku

základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon,
ve dnech 14. – 17.4. 2020 elektronicky

viz odkaz na stránkách : zs.trnava.cz od 30.3.2020

Zápis se týká dětí děti, které k 1.9.2020 dosáhnou šesti let a děti, kterým byla
školní docházka v minulém roce odložena .

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, dítě zapište a kontaktujte
ředitelku školy tel. 577 988 326, 739 292 391.

V Trnavě dne 23.3.2020 Mgr. Helena Vývodová
ředitelka školy

Posted in Nezařazené | Leave a comment