priloha_834659092_3_leták pro 2. stupěň priloha_834659092_2_leták pro 1. stupěň

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Od 14.10.2020 do 23.10. 2020 probíhá vzdělávání ve všech ročnících naší školy distančně. Informace dostanou všichni žáci od svých třídních učitelů. Obědy ve školní jídelně budou všem strávníkům od středy 14.10.2020 zrušeny.

Mgr. Helena Vývodová

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Aktuálně

Distanční výuka v naší škole bude probíhat dle platného rozvrhu a je povinná. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení.

Konkrétní informace předají včas třídní učitelé.

12.-16.října :  Ve škole 7.,8.ročník

Distančně 6., 9.ročník

19.-23.října:  Ve škole 6.,9.ročník

Distančně 7.,8.ročník

Ve dnech 26.,27.10. stanoveny volné dny, 28.10 státní svátek, 29.,30.10. podzimní prázdniny

Podle poslední informace MŠMT žáci při distanční výuce mohou chodit na obědy do školní jídelny. Obědy těmto žákům budou vydávány pouze v době od 12,45 do 13,00 hodin.

Odebírání do jídlonosičů apod. není možné, protože se nejedná „ o první den nemoci“.

 

Mgr. Helena Vývodová

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Vzhledem k aktuální situaci bude mít příští týden prezenční výuku sedmý  a osmý ročník, šestý  a devátý ročník budou mít týden distanční způsob výuky. V následujím týdnu se ročníky vymění.

Další informace obdrží žáci v pátek.

Mgr. Helena Vývodová

Posted in Nezařazené | Leave a comment