Vážení rodiče žáků 1 . – 5.ročníku,

naše základní škola zajišťuje vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví pro žáky 1.-5.ročníku od 25.5.2020. Žáka nelze zařadit do skupiny později než k 25.5.

Vzdělávací aktivity budou organizovány každý pracovní den .

Žáky 1. a 3.ročníku  vyzvedne v 7,05 hodin, 2.ročníku v 7,10hodin, 4.ročníku v 7,15 hodin a 5.ročníku v 7,20 hodin  před školou pedagogický pracovník a odvádí je do třídy. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (bude kontrolováno u vstupu), vlastní svačinu i s pitím a pomůcky dle pokynu třídních vyučujících.

Po skončení dopolední části v 11,05 hodin mohou žáci jít na oběd do školní jídelny. Odpolední činnosti budou zaměřeny na zájmové vzdělávání.

Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – jejich opakované nedodržování , po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení z přípravy.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žák ani pedagogický pracovník nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry( nejméně 1,5 metru),  pokud dochází k bližšímu kontaktu(skupinová práce, práce u tabule), musí se nosit roušky i ve třídě. Po vzdělávacím bloku si žáci umyjí či vydezinfikují ruce. Mimo třídu nosíme roušky.

Škola vede evidenci o docházce, případnou nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli.

Žádáme vás, abyste nejpozději do  18.5.2020 e-mailem informovali třídní učitelku, zda se vaše dcera –syn – této možnosti vzdělávat se zúčastní. Uveďte, prosím, zda bude chodit na obědy a zda zůstane i na odpolední činnosti a přibližně do kolika hodin.

Čestné prohlášení odevzdají žáci v pondělí 25. 5. u vchodu do školy.

 

V Trnavě dne 4.5.2020                                                               Mgr. Helena Vývodová

ochrana_zdravi_zs                           příloha_čestné_prohlášení

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.