Vážení rodiče žáků IX.ročníku,

v souladu s usnesením vlády č.491 ze dne 30.dubna 2020 je od 11.5. umožněna osobní přítomnost žáků 9.ročníku pro účely přípravy na přijímací zkoušky.Tato příprava bude probíhat od  pondělí  11.5., dále ve středu a pátek od 7,20 do 11,05 hodin a bude k těmto účelům zaměřena na český jazyk a matematiku.Žáky IX.ročníku  vyzvedne v 7,20 hodin  před školou pedagogický pracovník a odvádí je do třídy. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky (bude kontrolováno u vstupu).Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla – jejich opakované nedodržování , po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení z přípravy.

V průběhu pobytu ve třídě nemusí žák ani pedagogický pracovník nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry( nejméně 1,5 metru),  pokud dochází k bližšímu kontaktu(skupinová práce, práce u tabule), musí se nosit roušky i ve třídě. Po vzdělávacím bloku si žáci umyjí či vydezinfikují ruce. Mimo třídu nosíme roušky.

Škola vede evidenci o docházce, případnou nepřítomnost omlouvá zákonný zástupce třídnímu učiteli.

Žádáme vás, abyste do 7.5.2020 e-mailem informovali třídní učitelku, zda se vaše dcera –syn – této přípravy zúčastní. Žáky nelze zařadit do skupiny později, než k 11.5.

Čestné prohlášení odevzdají žáci v pondělí 11. 5. u vchodu do školy.

Z technických důvodů bude provoz školní jídelny od 25.5.

 

V Trnavě dne 4.5.2020                                                               Mgr. Helena Vývodová, ředitelka školy

příloha_čestné_prohlášení                        ochrana_zdravi_zs

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.