Milí rodiče,

chápeme, že vaše dítě udělá vše, co je v jeho silách a není to dokonalé. Je v pořádku, že vy jim všechno nedokážete vysvětlit. Nehádejte se kvůli domácím úkolům, místo toho buďte doma pro děti. Až tato situace přejde, ani jedno dítě si nebude pamatovat, co udělalo do školy, ale všechny děti si budou pamatovat, jak se v této situaci cítily.

Rozvoz a sběr úkolů a učiva pro žáky ZŠ budou zajišťovat zástupci rodičů žáků z jednotlivých tříd. Během víkendu budou všichni ostatní rodiče těmito zástupci informováni o tom, jak tento rozvoz a kdy bude probíhat – promyslete si vhodné místo u domu k předání.

Prosíme, aby složky s úkoly byly zřetelně označeny jménem žáka a třídou, do které chodí.

Úkoly do 26.3. se budou odevzdávat v pondělí 30.3.

V pátek 3.4. žáci odevzdají staré a obdrží nové zadání

Nové úkoly budou na školním webu  s dalšími informacemi.

 

Vaši učitelé

 

Kontakty na vyučující ZŠ Trnava:

Bartíková Hana – bartikovah@centrum.cz

Divilková Jana – dj.ing@seznam.cz

Henzl Alice – alice.henzl@seznam.cz

Kašpárková Petra – petra.kasparkova12@seznam.cz

Košárková Irena – i.kosarkova@seznam.cz

Marková Věra – veragargulakova@seznam.cz

Mžourková Vladislava – tel. č. : 736 161 872

Pavelková Adéla –  pave.ade@centrum.cz

Vývoda Lubomír – vyvoda.l@seznam.cz

Vývodová Helena – zstrn@zlinedu.cz

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.