Zápis do 1. třídy

Základní škola Trnava, okr.Zlín

Trnava 242, tel. 577 988 326, PSČ 763 18, e-mail:zstrn@zlinedu.cz

Zápis do 1. ročníku

základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.,
školský zákon,
ve dnech 14. – 17.4. 2020 elektronicky

viz odkaz na stránkách : zs.trnava.cz od 30.3.2020

Zápis se týká dětí děti, které k 1.9.2020 dosáhnou šesti let a děti, kterým byla
školní docházka v minulém roce odložena .

Pokud budete žádat o odklad školní docházky, dítě zapište a kontaktujte
ředitelku školy tel. 577 988 326, 739 292 391.

V Trnavě dne 23.3.2020 Mgr. Helena Vývodová
ředitelka školy

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.

Comments are closed.