Vyhlášení volného  dne ředitelkou školy

Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona,

volný den na pátek 27.června 2014.

Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně v žákovské knížce a na webových stránkách školy dne 16.6. 2014.

O vyhlášení volných dnů informovala ředitelka školy zřizovatele.

                                                                                                          Mgr. Helena Vývodová

                                                                                                               ředitelka  školy

This entry was posted in Archiv 13/14. Bookmark the permalink.

Comments are closed.