Category Archives: Archiv 13/14

Žádáme rodiče, aby nezajížděli auty  na školní dvůr a neohrožovali tak děti, které se tam pohybují. Děkujeme za pochopení. Rodiče, kteří si vyzvedávají děti ze školní družiny, používají ke kontaktu s vychovatelkami videotelefon u hlavního vchodu do školy. Pro čekání na … Continue reading

Posted in Archiv 13/14 | Leave a comment

Výsledky sběru

1. místo   8.  386 kg/žák 2. místo   2.  157 kg/žák 3. místo   7.  130 kg/žák 4. místo   6.  116 kg/žák 5. místo   3.  117 kg/žák 6. místo   1.   99 kg/žák 7. místo   4.   95 kg/žák 8. místo   5.   63 kg/žák … Continue reading

Posted in Archiv 13/14 | Leave a comment

Vyhlášení volných dnů ředitelkou školy Ředitelka školy vyhlásila podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, volné dny na pátek 2. a 9. května 2014.  Žáci a rodiče byli o této skutečnosti informováni písemně v žákovské knížce a … Continue reading

Posted in Archiv 13/14 | Leave a comment

Talentová soutěž Moravia talent

Dobrý den,ráda bych Vás touto formou informovala o talentové soutěži pro děti Moravia talent. Pro nadané děti jsou připravené tři kategorie – zpěv, tanec a hra na hudební nástroj. Každá kategorie se člení na dvě věkové skupiny. Do soutěže se … Continue reading

Posted in Archiv 13/14 | Leave a comment

Anketa – stravování ve školní jídelně

  V naší škole se snažíme, abychom měli  spokojené strávníky, ale bohužel ne vždy můžeme uspokojit požadavky každého. Na základě dřívějších oprávněných  připomínek rodičů  již od listopadu  podáváme ovocné šťávy  pouze 100%. Děti dostávají v maximální možné míře čerstvé ovoce, snižujeme … Continue reading

Posted in Archiv 13/14, Jídelna | Leave a comment