Author Archives: webmaster

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Od 14.10.2020 do 23.10. 2020 probíhá vzdělávání ve všech ročnících naší školy distančně. Informace dostanou všichni žáci od svých třídních učitelů. Obědy ve školní jídelně budou všem strávníkům od středy 14.10.2020 zrušeny. Mgr. Helena Vývodová

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Aktuálně

Distanční výuka v naší škole bude probíhat dle platného rozvrhu a je povinná. Při synchronní výuce je nepřipojení se k on-line přenosu považováno za absenci, pokud s žákem či jeho zákonným zástupcem nebyl individuálně dohodnut jiný způsob zapojení. Konkrétní informace předají včas třídní … Continue reading

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Vzhledem k aktuální situaci bude mít příští týden prezenční výuku sedmý  a osmý ročník, šestý  a devátý ročník budou mít týden distanční způsob výuky. V následujím týdnu se ročníky vymění. Další informace obdrží žáci v pátek. Mgr. Helena Vývodová

Posted in Nezařazené | Leave a comment