Metodička prevence

 Ing. Jana Divilková

e-mail : dj.ing@seznam.cz

Náplň práce školního metodika:

  • Tvorba a realizace minimálního preventivního programu – sledování rizik vzniků a projevů sociálně patologických jevů a jejich řešení
  • Realizace a koordinace aktivit zaměřených na prevenci záškoláctví, agresivity, závislostí           a dalších sociálně patologických jevů
  • Monitorování sociálně patologických jevů či jejich rizika
  • Poskytování přímé pomoci žákům a jejich rodičům s rizikem či projevy sociálně patologických jevů
  • Koordinace spolupráce školy s Policií ČR, krizovými centry, kurátory a dalšími odborníky
  • Spolupráce při zajišťování besed, přednášek a aktivit pro třídní kolektivy
  • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Poskytování informačních a metodických materiálů
  • Aktivní spolupráce s rodinou v případě krizové intervence

Konzultační hodiny

úterý 12 -13 hodin nebo dle domluvy

 

Linka bezpečí 

116 111

SOS linka Zlín – pracuje 24 hodin denně, Třída T. Bati 44, Zlín

577 431 333                     www.soslinka.zlin.cz  sos@zlin.cz

Policie + záchranka + hasiči

112

Krajská pedagogicko-psychologická poradna Zlín, J.A.Bati 5520, Zlín

575 570 49                                                www.ppporzl.cz

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, p.o.

U Náhonu 5208, Zlín

577 210 809                                             www.poradnazlin.cz

Centrum pro rodinu Zlín o.s., Okružní 5298 , Zlín

577 212 020, 732 376 193                      www.cpr-zlin.cz

MUDr. Březíková Alena – pedopsychiatr, poliklinika Otrokovice

577 922 056                                             www.detemzlin.cz

MUDr. Kouřil Vítězslav – pedopsychiatr, Okružní 4699, Zlín

577 242 017

PaeDr. Mgr.Obručová Yvona – speciální pedagog a psycholog,

 lékařský dům ALFA farm, Třída 2. Května 3646, Zlín

775 391 313                                              www.alfafarm.cz

PhDr. Pechová Marie – klinický psycholog, Divadelní 3242, Zlín

577 222 622

 

Zajímavé odkazy:

KYBEŠIKANA
www.ovce.sk 
www.kybersikana.eu 
www.nebutobet.cz 

ŠIKANA
www.minimalizacesikany.cz 
www.sikana.org 
www.sikana.cz 

SEBEPOŠKOZOVÁNÍ:
psychologie.doktorka.cz/zpusoby-sebeposkozovani 
www.spondea.cz 
wikipedie.org (sebepoškozování) 

Comments are closed.