Zápis

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka základní školy Trnava, okr. Zlín jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm.e) a § 183 odst.1 zákona 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším, odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád,

o přijetí od školního roku 2018/2019

k základnímu vzdělávání v Základní škole Trnava, okr. Zlín

dětí s těmito registračními čísly:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 .

                           V Trnavě dne 10.4.2018                               Mgr. Helena Vývodová

 

Posted in Nezařazené | Leave a comment

CCI03042018

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Výlet Praha Karlštejn

Informace pro účastníky zájezdu 🙂 : Praha Karlštejn

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Zápis do 1. ročníku

základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský  zákon,

v pondělí  9.dubna  2018 v 15,00 hodin

  v Základní škole Trnava.

K zápisu se dostaví děti, které k 1.9.2018  dosáhnou šesti let a děti, kterým byla školní docházka v minulém roce odložena .

Vezměte s sebou rodný list dítěte a OP rodičů.

V Trnavě dne 1.3.2018                                      Mgr. Helena Vývodová

ředitelka školy

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění – Změna prodeje stravenek

Stravenky se prodávají od 2.3. – do 5.3. 2018. 1.3  není paní Hanulíková přítomna.

Posted in Nezařazené | Leave a comment