Milý žáku, milá žákyně,

chceme nadále zdokonalovat způsob vzdělávání v naší škole, a proto jsme

chtěli znát Tvůj názor na naši školu. Byli jsme rádi, že sis

našel(a) chvíli na vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme za čas

a snahu.                   Za pedagogické pracovníky školy  Mgr. Helena Vývodová

 

–           V dotazníku jste zakroužkovali  známku, kterou byste dali naší škole: 1 = výborný (ano), 5 = nedostatečný (ne), ? = nedokáži se k problematice vyjádřit.

 

Výsledky dotazníku  – 1.stupeň

 1. Můj rozvrh hodin mi vyhovuje?……………………………………………………….1,8
 2. Vyhovuje mi nabídka zájmových kroužků ?……………………………………….1,52
 3. Bere učitel ohled na slabší žáky?……………………………………………………….1,65
 4. Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli, nejenom se učili nazpaměť? ….1,54
 5. Domácí příprava na vyučování mi netrvá dlouho?……………………………….1,68
 6. Mám pocit, že učitelům na mně záleží, že mi pomáhají?………………………1,73
 7. Někdy pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy?…………………1,71
 8. Učitel se věnuje všem žákům ve třídě, nikoho nevynechává?………………..1,72
 9. Nebojím se zeptat učitele, když něčemu nerozumím, když mi něco není jasné?…1,76
 10. Mohu učiteli sdělit svůj názor, diskutovat s ním? ……………………….2,53
 11. Přestupky proti školnímu řádu (vyrušování při hodině, zapomínání pomůcek, nekázeň o přestávkách) jsou dostatečně přísně trestány?………………………………………………..2,3
 12. Při hodině se často používají učební pomůcky, počítače apod.?…………….2,14
 13. Jsem spokojen(a) s kolektivem mé třídy?……………………………………………2,15
 14. Ve škole se cítím bezpečně? …………………………………………….1,75
 15. Líbí se mi moje třída, naše škola? ……………………………………….1,54

 

 

Výsledky dotazníku  – 2.stupeň

 1. Můj rozvrh hodin mi vyhovuje?………………………………………………………….2,5
 2. Vyhovuje mi nabídka zájmových kroužků ? ………………………………2,5
 3. Bere učitel ohled na slabší žáky?…………………………………………………………2,01
 4. Učitelé chtějí, abychom učivu rozuměli, nejenom se učili nazpaměť? …..1,8
 5. Domácí příprava na vyučování mi netrvá dlouho?…………………………………2,3
 6. Mám pocit, že učitelům na mně záleží, že mi pomáhají?…………………………1,9
 7. Někdy pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy? ………………2,1
 8. Učitel se věnuje všem žákům ve třídě, nikoho nevynechává?…………………..1,6
 9. Nebojím se zeptat učitele, když něčemu nerozumím, když mi něco není jasné?…2,5
 10. Mohu učiteli sdělit svůj názor, diskutovat s ním?………………………………………….2,5
 11. Přestupky proti školnímu řádu (vyrušování při hodině, zapomínání pomůcek, nekázeň o přestávkách) jsou dostatečně přísně trestány?……………………………………………………1,9
 12. Při hodině se často používají učební pomůcky, počítače apod.?………………..2,5
 13. Jsem spokojen(a) s kolektivem mé třídy?……………………………………………….1,7
 14. Ve škole se cítím bezpečně? ……………………………………………….1,8
 15. Líbí se mi moje třída, naše škola? ………………………………………….2,2
Posted in Nezařazené | Leave a comment

VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ V TOMTO ŠKOLNÍM ROCE – RODIČE

Vážení rodiče,

chceme nadále zdokonalovat způsob vzdělávání v naší škole, a proto jsme chtěli znát Váš názor na některé oblasti vzdělávání a výchovy. Jsme rádi, že jste si našli chvíli na vyplnění tohoto dotazníku. Děkujeme za Váš čas a snahu.

Za pedagogické pracovníky školy Mgr. Helena Vývodo

V dotazníku jste zakroužkovali známku, kterou byste dali naší škole: 1 = výborný (ano), 5 = nedostatečný (ne), ? = nedokáži se k problematice vyjádřit.

1.   Jste spokojeni s kvalitou vyučování ve škole ?                                                      1,83            
2. Jste spokojeni s hodnocením a klasifikací žáků?                                                   1,71            
3. Je množství poznatků, které žák získává ve škole, dostatečné?                             1,73            
4. Je nabídka nepovinných a povinně volitelných předmětů dostatečná?                  1,72            
5. Je doba, kterou tráví dítě ve škole, správně dlouhá?                                               1,33            
6. Je doba, kterou tráví dítě doma přípravou na vyučování, správně dlouhá?            1,86            
7. Je správná organizace školy (rozvrh, přestávky, vstup do školy,…)?                    1,39            
8. Jste spokojeni s prací školní družiny ?                                                                    1,52            
9. Cítí se Vaše dítě ve škole bezpečně?                                                                       1,38            
10. Jste dostatečně informováni o Vašem dítěti (třídní schůzky, žákovské knížky, …)?  1,18            
11. Měli by mít rodiče více pravomocí spolurozhodovat

o dění ve škole (rada školy)?                                                                                   2,15

           
12. Jste spokojeni se školní jídelnou?                                                                                    2,14            
13. Je dostatečná nabídka školních akcí (škola v přír., výlety, lyž. kurzy, divadelní předs,)?    1,2            
14. Jste spokojeni s prostory školy a jejich vybaveností?                                                 1,6            
15. Jste spokojeni s tím, že Vaše dítě navštěvuje tuto školu?                                           1,38          

 

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Upozornění

Zítřejší mše je v 7,15 hod.

Posted in Nezařazené | Leave a comment

dd25062018

Posted in Nezařazené | Leave a comment

Organizace posledního týdne školního roku 2017/2018

všichni ve svých třídách – 1.+2.ročník končí 10,55 hodin, 3.-9.ročník v 11,50 hodin

25.6.  – předávání učebnic, 2.+3.plavání

26.6. – „šerpování“ deváťáků, prodej sešitů na příští rok, předávání učebnic

27.6. – povolené porušení školního řádu = Běh do schodů, předávání učebnic

28.6. – 7,15 mše svatá

–  8,15  společný odchod na sportovní turnaj  4.-9.ročník,  do 11,50 hodin

–  1.-3. ročník vycházka

–  15,30 předání vysvědčení a zábavné ukončení školního roku na hřišti

29.6. – ředitelské volno

Plánovaná návštěva ZOO Lešná se uskuteční v září

Vyklidit šatní skříňky a nechat otevřené přes prázdniny

Posted in Nezařazené | Leave a comment