Spolek rodičů a přátel školy při základní škole v Trnavě

Dobrovolné sdružení rodičů, jejichž děti navštěvují Základní školu v Trnavě, funguje již od roku 2003. Členy spolku jsou rodiče žáků školy, z nichž jsou vybráni zástupci rodičů za jednotlivé třídy. Tito zástupci se schází několikrát ročně na členských schůzích k projednání požadavků školy na využití finančních prostředků, získaných činností spolku ve prospěch žáků školy, a organizaci akcí, pořádaných spolkem společně se Základní školou.

Mezi cíle Spolku rodičů a přátel školy patří:

  • působí na rodiče k správné výchově dětí v rodině
  • seznamuje rodiče a veřejnost s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly školy a s úlohou rodičů při jejich naplňování
  • seznamuje vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů a podílí se na jejich
  • vyřizování, přispívá škole dobrovolnou pomocí svých členů i materiálními a finančními
  • prostředky při zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí
  • předkládá podněty a doporučení ke koncepci výchovně vzdělávací soustavy, působnosti jednotlivých druhů, škol institucí mimoškolní výchovy, vyjadřuje se z pohledu rodičů k právním
  • normám v oblasti výchovy a vzdělávání, rodiny a mládeže
  • aktivně se podílí na činnosti orgánů samosprávy a spolupracuje s orgány státní správy ve

školství a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži
Spolek se podílí na zajištování a financování celé řady akcí v rámci Základní školy v Trnavě, jako jsou např. nákup školních pomůcek, pitný režim dětí ve škole, soutěže, plavání dětí na 1. stupni,  Trnavský běh, Přespoláček, lyžařský výcvik, lampionový průvod s ohňostrojem, dětský karneval, škola v přírodě a letní tábor.  Kromě toho se spolek  podílí organizačně na mikulášské nadílce s programem pro děti a organizuje reprezentační ples ZŠ a dětský karneval a slavnostní zakončení školního roku.

Vzhledem k tomu, že rodiče žáků ZŠ jsou dobrovolnými členy spolku, mají také právo se vyjadřovat k činnosti spolku a podávat podněty a návrhy týkající se nejen spolku, ale také Základní školy v Trnavě, jejího vedení a učitelského sboru, a žádat vyjádření k nim. Spolek má také svého zástupce ve Školské radě, kde jsou dále zástupci Základní školy a obce. Prosíme rodiče, aby aktivně této možnosti využívali, abychom stále vyvíjeli úsilí ke zlepšování možností a podmínek pro naše děti. Předsedou  spolku pro nadcházející školní rok 2017/2018 byl zvolen Karel Havlíček, místopředsedkyní Veronika Žůrková, pokladníkem Andrea Doleželová a zapisovatelem Jiří Marek. Do Školské rady byl jako zástupce rodičů zvolen Petr Štěpaník.

 Zástupci rodičů pro školní rok 2017/2018

Anna Černochová
Žaneta Vajdáková
Petr Štěpaník
Lucie Janotová
Romana Malčíková
Andrea Hrabicová
Marcela Pšenčíková
Věra Marková
Jiří Marek
Brigita Dovrtělová
Magda Chrastinová
Silvie Danová
Adéla Pavelková
Martin Žůrek
Veronika Žůrková
Karel Havlíček                          předseda
Andrea Doleželová

 

 


Comments are closed.